Vu Lan

MÙA VU LAN BÁO HIẾU PL 2559 – DL 2015

vu lan 2015b

vu lan 2015a

 

vu lan 2015

NHÂN MÙA VU LAN BÁO HIẾU PL 2559 – DL 2015 BBT WEBSITE CHÙA AN LẠC THÀNH TÂM KÍNH CHÚC CHƯ TÔN THIỀN ĐỨC “PHÁP THỂ KHINH AN-TUÊ ĐĂNG THƯỜNG CHIẾU – PHẬT SỰ VIÊN THÀNH“. KÍNH CHÚC QUÝ VỊ PHẬT TỬ “THÂN TÂM THƯỜNG LẠC – TINH TẤN TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TU HỌC“.

BBT Website Chùa An Lạc